អំពី ACAC

កម្មវិធីដែលទទួលស្គាល់ដោយអាស៊ាន និងអន្តរជាតិ នឹងត្រៀមសិស្សសម្រាប់ អាជីពការងារដ៏ជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ច។

វិទ្យាសា្ថនម្ហូបអាហារកម្ពុជា គឺជា ស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាល ផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចមួយដែលផ្តល់សិស្សរបស់ខ្លួននូវសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិល្បៈនៃការ ចម្អិនម្ហូបអាហារ។   វិទ្យាសា្ថនផ្តល់នូវការបង្ហាត់បង្រៀនជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសដល់សិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅមធ្យមសិក្សា។

ចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់យើងគឺបណ្តុះបណ្តាលយុវជនកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាបុគ្គល    ដែលមានសមត្ថភាពជំនាញនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវិស័យ បដិសណ្ឋារកិច្ច។ តាមរយៈវគ្គសិក្សាផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចជាច្រើនប្រភេទនិងតាមរយៈការបង្ហាត់បង្រៀនទាំងផ្នែកទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តព្រមទាំងការចុះកម្ម សិក្សាជាប្រចាំរួមជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងកំឡុងពេលបំពេញការងារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន  និងសណ្ឋាគារដៃគូយើងនឹងជួយសិស្សម្នាក់ៗឲ្យចេះ បត់បែនទៅតាមកាលៈទេសៈនិង  ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ បញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងជីវិតពិតនៅកន្លែងការងារ។

វិទ្យាសា្ថនម្ហូបអាហារកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាចម្អិនម្ហូបអាហារដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ច អន្តរជាតិ  ដែលស្របតាមបទដ្ឋានអាស៊ាន និង   ក្រមសីលធម៍ការងារបែបប្រទេសស្វ៊ីស។ ក្នុងនាមជា វិទ្យាស្ថានដំបូងគេ  ដែលបង្កើតឡើងក្រោមទម្រង់ដៃគូ រវាងរដ្ឋ និង ឯកជនដែលបានចាប់ដៃគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះខាតនិយោជិត ដែលមានការអប់រំនិងជំនាញនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចព្រមទាំងដើម្បី ផ្តល់ឱកាសថ្មីៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញ ដល់យុវជននិងការកាត់បន្ថយភាពគ្មានការងារធ្វើ តាមរយៈវិទ្យាស្ថានយើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង ទូទាំងតំបន់។

វិទ្យាស្ថានផ្តល់នូវសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រយៈពេលពីរឆ្នាំផ្នែកសិល្បៈនៃការចម្អិនម្ហូបអាហារដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសាលា Swiss Hotel Management Academy Lucerne (SHL)។ ការបង្ហាត់បង្រៀនត្រូវបានធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ។     កម្មវិធីសិក្សា   ផ្តល់ឱកាស ឲ្យសិស្សរៀនពីវគ្គសិក្សាជាច្រើនប្រភេទ ដែលគ្របដណ្តប់លើផ្នែកជាច្រើនដែលមាន ទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក នៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈ ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ។

វិទ្យាស្ថានយើងផ្តល់ការសិក្សាទាំងផ្នែកទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែងរួមមានការសិក្សាផ្អែកលើការធ្វើដោយផ្ទាល់និងកម្មសិក្សានៅតាមសណ្ឋាគារភោជ- នីយដ្ឋានដែលមានការទទួលស្គាល់និងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ ។ សមត្ថភាព   ផ្នែកបញ្ញារបស់សិស្ស   ក៏ត្រូវបានអភិវឌ្ឍផងដែរ     តាមរយៈសមាសធាតុអប់រំទូទៅនៃកម្មវិធីសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។     វិទ្យាសា្ថនធានាថាសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានឹងទទួលបាន ជំនាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ស្របជាមួយកត្តា ដទៃទៀតដូចជា៖     វិន័យ ការគោរពចំពោះអ្នកដទៃ ភាពសច្ចទៀងត្រង់ ភាពអាចសម្របខ្លួនបាន ស្មារតីសម្រេចសមិទ្ធផល    និងឆន្ទៈក្នុងការរៀនសូត្រ ពេញមួយជីវិត។ វិទ្យាសា្ថនផ្តល់នូវការអប់រំដល់សិស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ សញ្ជាតិ ភេទ ពណ៌សម្បុរ សាសនា ឬជំនឿដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ  (ធ្លាក់ ឬ ជាប់ BAC II) ។

ដោយយោងទៅលើចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មរបស់យើង ក្នុងនាមជាស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ:ចម្អិនម្ហូបអាហារឈានមុខគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចម្អិនម្ហូបអាហារឲ្យបានល្អបំផុតពោល គឺ     ឧត្តមភាពទម្លាប់ការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិយម ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឧស្សាហកម្មវិជ្ជាជីវ:នៃការចម្អិនម្ហូបអាហារបែបសហសម័យ និងស្របតាមនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន។

សារពីព្រឹទ្ធបុរស

ឧស្សាហកម្មចម្អិនម្ហូបអាហារ និង   បដិសណ្ឋារកិច្ចផ្តល់នូវឱកាសកាងារដ៏គួរឲ្យ រំភើបរីករាយសម្រាប់យុវជនដែលកំពុងស្វែងរកនូវវិជ្ជាជីវៈគួរឲ្យចាប់ អារម្មណ៍និងជាទីពេញចិត្តចំពោះអ្នកដែលចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃពិភពលោកដែលមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតនវានុវត្តន៍និងថាមភាព។

ទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចមានភាពផុយស្រួយនិងប្រែប្រួលនៅក្នុងទីផ្សារដ៏ទូលំទូលាយក៏ដោយវិស័យដំណើរកម្សាន្តនិង   ទេសចរណ៍ត្រូវបាន   រំពឹងថានឹងរីកចម្រើន កាន់តែឆាប់រហ័សជាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏ទូលំទូលាយ និងវិស័យផ្សេងទៀតជាច្រើនក្នុងទសវត្សរ៍បន្ទាប់។   គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៦ ការធ្វើដំណើរ និង វិស័យ ទេសចរណ៍នឹងអាចផ្តល់ការងារជាង ៣៧០ លានកន្លែង។  កំណើនដ៏រឹងមាំបែបនេះ តម្រូវឲ្យស្ថាប័នអប់រំនានាធ្វើការពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើ និន្នាការ និង ការប្រែប្រួលថ្មីៗ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះព្រមទាំងកែសម្រួលកម្មវិធីរបស់ខ្លួន ដើម្បីធានាថា កម្មវិធីទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង    ដើម្បីបំពាក់បំប៉ន ដល់សិស្ស ដែលបញ្ចប់ការសិក្សានូវចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនានាដែលនឹងជួយពួកគេក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីពរបស់ពួកគេបាន។

ក្នុងការពង្រីកទីផ្សារ  នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា  ពីរាជរដ្ឋាភិបាល និង   វិស័យឯកជនបានសហការគ្នាដើម្បីពង្រឹង    អ្នកដែលមានទេពកោសល្យ ក្នុងស្រុកប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោះស្រាយកង្វះខាតនិយោជិត  ដែលមានការអប់រំ និង ជំនាញនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ច  ព្រមទាំងបង្កើតឱកាសថ្មីៗ សម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍជំនាញ   ព្រមទាំងកាត់បន្ថយ   ភាពគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជន តាមរយៈ   វិទ្យាសា្ថនម្ហូបអាហារកម្ពុជា។

វិទ្យាសា្ថនម្ហូបអាហារកម្ពុជា   បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់   សម្រាប់ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ច។ វិធីសាស្ត្រអប់រំរបស់យើងមាន   ភាពសមាមាត្ររវាងការសិក្សាផ្អែកលើការអនុវត្តជាក់ស្តែងរួមជាមួយនឹងទ្រឹស្តី  ដែលជួយសិស្សឲ្យអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំដើម្បីចាប់ផ្តើមនិងគ្រប់គ្រង មាគ៌ាអាជីពនៅពេលអនាគតរបស់ពួកគេដោយជោគជ័យ។       កម្មវិធីសិក្សាបរិក្ខារនានាបរិយាកាសសិក្សាប្រកបដោយថាមភាពគុណភាព និងផលិតភាព សុទ្ធតែអាចធានាបានថាការសិក្សាគឺប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ការវិនិយោគរបស់យើងទាំងអស់ គឺផ្តោតលើភាពជោគជ័យរបស់សិស្សរបស់យើងដែលបានមកពីអ្នកជំនាញនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានា បរិក្ខារល្អៗ និង  ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ។ អាទិភាពជាចំបងរបស់យើង   គឺបង្កើនការអភិវឌ្ឍ និង   បង្កើនលទ្ធភាពស្វែងរកការងារធ្វើ របស់ពួកគេឲ្យបានច្រើនបំផុត។ យើងមានកាតព្វកិច្ចធានាថាសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា នឹង    មានជំនាញនៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃវិស័យបដិ សណ្ឋារកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបុគ្គលិកនៅក្នុងវិស័យនេះនិងមានអាទិភាពនៅពេលប្រឡូកចូលនៅក្នុងពិភពការងារប្រកបដោយ វិជ្ជាជីវៈ។   យើងខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍ពីសំណាក់លោក លោកស្រី សិស្ស និស្សិត ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន មកសិក្សានៅវិទ្យាសា្ថនម្ហូបអាហារកម្ពុជា។

ម៉ាឃីស កាប៊ីរឺ ព្រឹទ្ធបុរស

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសវិទ្យាស្ថាននេះ?

១. សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ

វិទ្យាសា្ថនម្ហូបអាហារកម្ពុជា គឺជាស្ថាប័នដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលផ្តល់សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិផ្នែកវិជ្ជាជីវ:ចម្អិនម្ហូបអាហារ។ សាលា Swiss Hotel Management School, Lucerne (SHL) គឺជាដៃគូបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសរបស់យើងនិងមានបទពិសោធន៍ជាង ១០០ឆ្នាំនៅក្នុងការ បណ្តុះបណ្តាលផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ច។ បទដ្ឋាននៃការអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនកម្មវិធីសិក្សា បទបញ្ជា    និងប្រតិបត្តិការអប់រំត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រង ដោយ SHL ដើម្បីធានាថាសិស្សដែលបញ្ចប់ ការសិក្សារបស់យើងត្រូវបានបំពាក់បំប៉ននូវការអប់រំនិងជំនាញបច្ចេកទេសដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់     ជាអន្តរជាតិដែលចាំបាច់ដើម្បីប្រកបអាជីពរបស់ពួកគេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ច។

២. កម្មសិក្សាកម្រិតស្តង់ដាពិភពលោក និងឱកាសការងារ

តាមរយះគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនវិទ្យាសា្ថនយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗមកពីរាជរដ្ឋាភិបាល  វិស័យឯកជន និង  ក្រុមការងារ វិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធ។    សម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំ របស់វិទ្យាសា្ថនជាមួយនឹង     ថ្នាក់ដឹកនាំសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋានល្បីៗនឹងផ្តល់ដល់សិស្សនូវឱកាសដ៏ល្អ និង មានអត្ថ-ប្រយោជន៏សម្រាប់កម្មសិក្សាការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងពេលកំពុងបំពេញការងារ និង   ការធានាឱកាសការងារនៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សា។

៣. ការអប់រំផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចដ៏ទូលំទូលាយ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់វិទ្យាសា្ថន   ត្រូវបានសាងសង់ជាពិសេស  ដោយគួបផ្សំនឹង  បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតជាមួយនឹង  គ្រូបង្ហាត់បង្រៀនដែលមានការបណ្តុះ បណ្តាលខ្ពស់ និង   ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ   ក្នុងការបង្រៀន។ ទាំងអស់នេះបង្កើតបានជាបរិយាកាសសិក្សា     ដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យមានលទ្ធផលសិក្សាល្អប្រសើរ ដែលធានានូវការសិក្សារៀនសូត្រដ៏ត្រឹមត្រូវនិងប្រសិទ្ធភាព។

៤. កម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ២០១៦ទៅ

អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងមួយសម្រាប់និយោជិត ដែលមានជំនាញនិងការអប់រំកំពុងស្ថិតនៅខាងមុខ។ ក្រុមប្រឹក្សាដំណើរកម្សាន្តនិងទេសចរណ៍ពិភពលោក ព្យាករណ៍ថាឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជា នឹង ពង្រីកខ្លួនយ៉ាងខ្លាំង   ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ ខាងមុខ  ដោយបង្កើតការងារចំនួន ១៣០០០០    កន្លែងបន្ថែមត្រឹមឆ្នាំ២០២០។ និន្នាការនេះ នឹងបង្កើតឲ្យមានតម្រូវការនិយោជិត ដែលមានជំនាញនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ នៃវិស័យធ្វើដំណើរនិង ទេសចរណ៍ទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ។

ការទទួលស្គាល់ និងទំនាក់ទំនង

shl-logo

តាមរយៈទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសាលា Swiss Hotel Management School Lucerne (SHL) កម្មវិធីសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានត្រូវបានបង្កើត ឡើងដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង SHL ដោយធានាឲ្យបាននូវការអនុវត្តដែលស្របទៅតាមបទដ្ឋានស្វ៊ីសសម្រាប់ការអប់រំវិជ្ជាជីវៈធ្វើម្ហូបនិង បដិសណ្ឋារកិច្ច។ សញ្ញាបត្រដែលសិស្សទទួលបានពេលបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ SHL។

កម្មវិធីសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថាន ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន តាមរយៈក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជា។ សញ្ញាបត្ររបស់វិទ្យាស្ថានត្រូវ បានទទួលស្គាល់នៅទូទាំងប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់របស់អាស៊ាន និងអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាអាចស្វែងរកឱកាសការងារនៅក្រៅ ប្រទេសបាន។

អភិបាលកិច្ច

វិទ្យាសា្ថនម្ហូបអាហារកម្ពុជាមានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រកបដោយបទពិសោធន៍ដែលមានតំណាងមកពីរាជរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងក្រុមការងារវិជ្ជាជីវៈ ដែលពាក់ព័ន្ឋក្នុងផ្នែកនេះ ។

  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ – ប្រធាន
  • ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
  • ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
  • ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
  • តំណាងនៃសមាគមសណ្ឋាគារកម្ពុជា
  • តំណាងនៃសមាគមភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជា
  • តំណាងនៃសហព័ន្ធចុងភៅកម្ពុជា
  • ម្ចាស់អគារ ACAC
  • នាយកប្រតិបត្តិនៃ Shift360

 

<!--:kh-->ជិវិតរបស់សិស្ស<!--:--><!--:en-->Student Life<!--:-->

ជិវិតរបស់សិស្ស

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកជាមួយ នឹងអនាគតអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាផ្សេងទៀត។

ព័ត៌មានបន្ថែម
អាជីពរបស់អ្នក

អាជីពរបស់អ្នក

សែ្វងរកទីផ្សារពិសេសរបស់អ្នកនៅក្នុង វិស័យទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច។

ព័ត៌មានបន្ថែម
កម្មវិធី

កម្មវិធី

សញ្ញាបត្រ វិញ្ញាបនបត្រ និង បទអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។

ព័ត៌មានបន្ថែម
គ្រូបង្ហាត់របស់យើង

គ្រូបង្ហាត់របស់យើង

រៀនសូត្រពីគ្រូណែនាំ និង គ្រូបង្រៀននៅក្នុងពិភពធ្វើម្ហូប។

ព័ត៌មានបន្ថែម

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ