បរិវេណសាលា

The infrastructure of the academy promises a high performance atmosphere for our students

បរិវេណវិទ្យាស្ថានមានទីតាំងជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅចំកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ។ ភ្នំពេញគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងឧស្សាហកម្មរបស់ជាតិ ព្រមទាំងជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសន្តិសុខនយោបាយ បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ និងការទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

ផ្ទះបាយ៖

 • ផ្ទះបាយសម្រាប់ចម្អិន ១ ដែលមាន១ផ្នែកជាផ្នែកអាស៊ី
 • ផ្ទះបាយសម្រាប់ធ្វើនំ ១
 • ផ្ទះបាយសម្រាប់រៀបចំមុនចម្អិន ១
 • ផ្ទះបាយសម្រាប់រៀបចំអាហារ ១

Showroom Kitchen

កន្លែងទទួលទានអាហារពេលល្ងាច៖

 • អាហារដ្ឋានសិស្ស ១
 • អាហារដ្ឋានវីអាយភី ១
 • ហាងកាហ្វេ ១

ថ្នាក់រៀន៖

 • បណ្ណាល័យដែលមានបន្ទប់សិក្សា
 • ថ្នាក់រៀនចំនួន ៤ បន្ទប់ ដែលបន្ទប់នីមួយៗអាចដាក់បាន ២០ កៅអី
 • បានីយដ្ឋានភេសជ្ជៈ
 • ផ្ទះបាយសម្រាប់តាំងបង្ហាញដែលមាន ៦០ កៅអី

Library and Student Area

 

កុំព្យូទ័រត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សិស្សប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ដើម្បីស្រាវជ្រាវ និងសិក្សា។ មាន Wi-Fi សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅក្នុង បរិវេណសាលាទាំងមូល។

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ