ព័ត៌មាន

ដំណឹង ព័ត៌មានសំខាន់ពីសារព័ត៌មាន ដំណឹង អត្ថបទ និងព័ត៌មានអំពីសាលា

ACAC Alumnus Juan Osorio to work with famous Mexican Chef Enrique Olvera

By Nicole Loretan​​ | on Wednesday 11 November 2020​

Juan Osorio, a Mexican local, is one of the many […]

ព័តមានបន្ថែម

អតីតនិសិ្សតរបស់វិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជាកញ្ញា ធារ៉ា ធានីកំពុងសម្រេចក្តីសុបិន្តក្នុងជីវិតរបស់នាង។

By Nicole Loretan​​ | on Saturday 24 October 2020​

កាលពីដើមឆ្នាំនេះធានីបានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់នាងក្នុងស្ថានការណ៏ដ៏លំបាកមួយ។ បន្ទាប់ពីការបិទច្រកអន្តរជាតិនានាទូទាំងពិភពលោក ទីបំផុតធានីអាចធ្វើដំណើរពីប្រទេសបារាំងត្រលប់មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញ។ ធានីបានត្រូវបញ្ចប់កម្មសិក្សានៅភោជនីយដ្ឋានDomaine De Clairefontaineដ៏ល្បីឈ្មោះមួយ ដែលមាន Michelin Star Chef […]

ព័តមានបន្ថែម

The ACAC re-opened its doors

By Nicole Loretan​​ | on Tuesday 20 October 2020​

With pleasure, we announce the re-opening of the ACAC. After […]

ព័តមានបន្ថែម

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ