វិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជាមានកិត្តិយសយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងការបើកដំណើរការឡើងវិញ

By KUN PUTHY​​ | on Tuesday 20 October 2020​

 

វិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជាមានកិត្តិយសយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងការបើកដំណើរការឡើងវិញ បន្ទាប់ពីវិទ្យាស្ថានបានបង្រៀនវគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមក។ យើងពិតជាមានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំងដែលបានឃើញនូវវត្តមានរបស់សិស្សានុសិស្សរបស់យើងត្រលប់មកកាន់បន្ទប់សិក្សា និងអនុវត្តការចម្អិនម្ហូបអាហារនៅចង្រ្កានបាយរបស់យើងជាថ្មីម្តងទៀត។ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត Sing-Specialists Medical Centre យើងខ្ញុំសូមធានានូវរាល់ការអនុវត្តតាមស្តង់ដាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមនិងវិធាននានាដែលមានជាធរមាន។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ